OZ Novobanskí Patrioti

V roku 2016 sme založili občianske združenie Novobanskí Patrioti, ktorého som predsedníčkou. V prípade môjho úspechu vo voľbách odovzdám riadenie rozbehnutého občianskeho združenia do rúk nejakému šikovnému Novobančanovi.

Medzi ciele združenia patrí výchova, vzdelávanie, rozvoj detí a mládeže, organizácia kultúrnych, spoločenských, športových, výchovno-vzdelávacích a osvetových podujatí, pomoc znevýhodneným, ako aj rôzne charitatívne a dobročinné aktivity. Chceme tiež rozvíjať pozitívny vzťah ľudí k prírode, folklóru, kultúre, športu, rodine a histórii.

V roku 2022 sa nám podarilo úspešne zrealizovať:

 • Projekt Chodníček Novobanských povestí podporený z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, z príspevku firmy Cortizo Slovakia, a.s. a nadácie Veolia. Viac informácií nájdete na: www.chodnicek.novabana.sk
 • 4. ročník Štálanskej kvapky krvi dňa 29. júna 2022
 • Veselicu v KD Štále 17. septembra 2022

V roku 2021 sme realizovali tieto aktivity:

 • Revitalizácia studničky na Štáloch v Novej Bani na jar 2021 (úprava prostredia studničky, vybudovanie chodníčka, výsadba drevín a medvedieho cesnaku)
 • Príprava projektu Chodníček Novobanských povestí (podanie projektovej žiadosti do MIRRI, zostavenie tímu, prenájom príslušných pozemkov od mesta, ohlásenie reklamných stavieb – informačných tabúľ a iné)
 • Medzinárodný festival outdoorových filmov počas víkend 25.-27. júna 2021
 • Veselica v KD Štále dňa 11. septembra 2021
 • Štálanská kvapka krvi  14. septembra 2021
 • Poukázanie prostriedkov na pomoc hendikepovanému športovcovi
V roku 2021 a 2022 veselica dostala modernejší ráz. Pozvali sme kapelu Tuzex band.

Rok 2020 bol pre nás všetkých náročný. Napriek tomu OZ Novobanskí Patrioti nelenilo a aj vďaka Vám zorganizovalo alebo podporilo:

 • Filmový festival Expedičná kamera dňa 31. júla 2020 na amfíku na Tajchu
 • Štálanskú kvapku krvi  3. septembra 2020 v KD Štále
 • Festival filmov o trvaloudržateľnom rozvoji Ekotopfilm 12. septembra 2020 v kine Vatra pre žiakov oboch základných škôl
 • Deň bez áut  22. septembra 2020 vecnými cenami pre obe základné školy
 • Festival outdoorových filmov plánovaný pôvodne v jeseni 2020 čaká na svoju realizáciu po uvoľnení opatrení
 • Benefičnú zbierku My a naše mesto, ktorej výťažok je určený na inštaláciu pouličných cvičebných zostáv na Tajchu na jar 2021
 • Poukázanie prostriedkov na zakúpenie súčiastok na handbike

V roku 2019 boli príjmy z 2 % daní využité na nasledovné účely:

 • Kampaň „Do práce na bicykli“  v máji 2019
 • Kultúrne podujatia v KD Štále – Ľudová veselica 8.6.2019 a predstavenie DS Múza 23.6.2019
 • Pomoc v ťažkej životnej situácii – na rehabilitáciu po nešťastnom páde na lyžovačke
 • Podpora športových podujatí – sponzorstvo bežeckej súťaže pod názvom Tajchová osmička 7. septembra 2019
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity – organizácia medzinárodného festivalu o trvalo-udržateľnom rozvoji „Ekotopfilm“ 12. septembra 2019 v kine Vatra
 • Príspevok na benefičný koncert „My a naše mesto“  28. novembra 2019 v kine Vatra. Výťažok bol určený na kúpu automatických defibrilátorov
Ľudová veselica v KD Štále v roku 2019
Autor nákresu: Ing. Katarína Naďová