3. Rozvoj Novej Bane

Aj keď máme za sebou náročný rok a v rezervnom fonde len niekoľko tisíc eur, do volieb vstupujem s plánmi zlepšiť podmienky života Novobančanov. Chcem sa zamerať najmä na rozvoj v oblasti kultúry a športu, školstva, zdravotníctva, ale aj dopravy a ekológie. Za rozvoj považujem nielen keď v meste vybudujeme čosi úplne nové, ale aj obnovu niečoho minulého, vzácneho. Takto sa aj mojím pričinením podarilo znovu otvoriť prevádzku na Zvoničke. Požiadali sme aj o vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), k čomu však kvôli zdĺhavému procesu schvaľovania dotácie, ako aj kvôli nárastu cien stavebných materiálov zatiaľ nedošlo. Realizácia CIZS zostáva tak otvoreným projektom pre budúce zastupiteľstvo a primátora, pričom bude treba nájsť zhodu ohľadne potrebného dofinancovania projektu nad rámec schválenej dotácie. Mojím cieľom je tiež podpora športu, vrátane rozvoja športovej infraštruktúry. V Novej Bani sú diskutované tri potenciálne projekty – kúpalisko, pričom na jeho obnovu je už vypracovaná projektová dokumentácia, multifunkčná hala, na ktorú by bolo potenciálne možné získať externé zdroje z Fondu na podporu športu a rekonštrukcia Tajchu. V septembri 2022 mesto požiadalo o dotáciu na rekonštrukciu Tajchu z Envirofondu, v decembri by sme sa mali dozvedieť výsledok. Realizácia tejto akcie je nielen v súlade s rozvojom cestovného ruchu, športu, ale je nutná aj v súvislosti s udržateľnosťou a bezpečnosťou vodnej nádrže. O kúpalisku či multifunkčnej hale budem hovoriť s novými poslancami, keď si hneď v prvých mesiacoch mandátu určíme priority tak, aby sme ich boli schopní aj napriek škrteniu rozpočtov samospráv zrealizovať. Ďalšou dôležitou témou je doprava a životné prostredie, pričom chcem podporiť budovanie ďalších vodných zdrojov v Novej Bani a reagovať na prebiehajúce klimatické zmeny.

V oblasti dopravy chcem zabezpečiť zlepšenie situácie na Nám. svätej Alžbety, ako aj lepšie podmienky pre chodcov vo forme budovania nových chodníkov. Čo sa týka cestovného ruchu, pribudnúť by mohli nové cyklotrasy. Mojím cieľom je tiež zviditeľňovať históriu mesta formou spolupráce s baníkmi a ďalšími komunitami. Chcela by som vytvoriť podmienky pre úspešnú realizáciu projektu Althandel – banské múzeum a Potterov stroj. Zameriam sa tiež na menšie rozvojové projekty s možnosťou získania externých zdrojov, napríklad revitalizáciu priestoru za VÚB bankou v smere na ulicu Štúrova.

Vizualizácia kúpaliska z dielne PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o. z roku 2017

Čerstvo vyasfaltovaná ulica Nad Hrádzou v roku 2019
Potterov stroj – kresba P. Kopernického