2. Spolupráca a komunikácia s poslancami a verejnosťou

Počas uplynulých ôsmich rokoch som mala možnosť v pozícii poslankyne spolupracovať s dvoma primátormi, 22 poslancami a niekoľkými desiatkami úradníkov Mestského úradu, zamestnancami Technických služieb a ďalších mestských podnikov. Sledovala som, nasávala informácie, učila sa a spolupracovala. Viem z vlastnej skúsenosti, aké dôležité pre mňa bolo, aby som pred správnym rozhodnutím mala k dispozícii dostatok relevantných informácií. Práve dostatok informácií by som chcela zabezpečiť aj novým poslancom. Už v prvom roku fungovania by sme si stanovili priority, pretože viem, aké chaotické je, ak sa priority z roka na rok, či dokonca z mesiaca na mesiac menia. Priority by sa plnili postupne, v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. Zo strany Mestského úradu bude poslancom zabezpečená dostatočná informovanosť, lebo tá je základom dobrej spolupráce. Do fungovania mesta by som chcela viac zahrnúť verejnosť. Počas uplynulých rokov som mala príležitosť spolupracovať so školami, napríklad v rámci Dňa bez áut, ktorý som do Novej Bane pritiahla. Od roku 2015 sme každoročne 22. septembra deti motivovali, aby do školy prišli inak ako autom. Mám na čom stavať, pretože spoluprácu s rôznymi organizáciami v meste mám už vyskúšanú.