1. Transparentná samospráva

Čo znamená slovné spojenie transparentná samospráva? Je to stav, keď procesy mesta sú prehľadné, spravodlivé a dostupné verejnej kontrole. V prípade môjho zvolenia budem voľné pracovné miesta na Mestskom úrade obsadzovať prostredníctvom výberových konaní, s ktorými mám bohaté skúsenosti z mojej pracovnej praxe. Súkromné firmy bežne využívajú odporúčania zamestnancov, avšak aj odporučení kandidáti sú zaradení do štandardného výberového procesu a majú tak rovnaké šance uspieť ako uchádzači, čo si našli pracovný inzerát na webe. Rovnako budeme fungovať aj na meste. Ak nám niekto odporučí šikovného známeho, pozveme ho na pohovor a porovnáme si jeho schopnosti s ostatnými uchádzačmi. Transparentne sa budeme správať aj pri prípadnom predaji pozemkov a osobitný zreteľ sa dostane do úzadia. Zadefinujeme si presné podmienky, za ktorých je prístupný. Ak nebude dôvod na osobitný zreteľ, budeme majetok predávať formou súťaže. Pri hľadaní dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác sa budeme správať rovnako zodpovedne. Samozrejme, podľa zákona o verejnom obstarávaní. Naviac na webe mesta doplníme sekciu, kde budú dostupné informácie k práve otvoreným obstarávaniam nad určitú sumu, napr. 20.000 eur. Výsledkom transparentného správania by mali byť šikovní ľudia pracujúci v samospráve, spravodlivé predaje mestských pozemkov a objektívne a otvorené hľadanie dodávateľov tovarov, služieb a stavebných prác.