Volebný program

Fungovanie samosprávy pozostáva z riešenia drobností, cez bežné záležitosti až po správne určenie a realizáciu investičných priorít. Potrebujeme tiež uspieť v hľadaní externých finančných prostriedkov. V Novej Bani budeme radi žiť, keď sa o požiadavky a potreby občanov na Mestskom úrade postarajú šikovní a ochotní odborníci, domov sa dostaneme po ceste bez výtlkov, naše deti budú navštevovať v Novej Bani kvalitné školy a mať širokú ponuku voľno-časových aktivít. Rovnako tak budeme mať v Novej Bani príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času my, dospelí, vrátane tých najstarších, dôchodcov. Pomoci sa dočkajú ľudia, ktorí ju z rôznych dôvodov potrebujú. Podniky založené alebo zriadené mestom ako napríklad Technické služby, či Mestské lesy budú fungovať efektívne, kvalitne a transparentne. V Novej Bani bude vytvorené vhodné prostredie pre podnikateľov.

V pozícii primátorky by som chcela nadviazať na to všetko dobré, čo spravili doterajší primátori a vyvarovať sa chýb, ktorých sa dopustili. Mojimi prioritami sú:

  1. Transparentná samospráva
  2. Komunikácia a spolupráca s poslancami aj občanmi mesta
  3. Rozvoj Novej Bane