Voľby 2018

Správa o kampani

Program

Moje plány ohľadne budúcnosti mesta možno zhrnúť do troch okruhov:

1. Nová Baňa ako lákavé prostredie pre život. Viac informácií
– dostavba bytovky, podpora výstavby rodinných domov
oblasť školstva: modernizácia škôl a školských zariadení, zachovanie ponuky stredných škôl
– posilnenie infraštruktúry: plynofikácia, kanalizácia, vodovod, zahustenie el. siete, dopravná infraštruktúra
– udržiavanie majetku mesta v dobrom stave: obnova budov z externých aj vlastných zdrojov
– zabezpečenie čistoty mesta a ďalších služieb cez Technické služby

2. Nová Baňa ako bezpečné prostredie pre život. Viac informácií
– komunitný plán sociálnych služieb ako sprievodca pre riešenie sociálnych problémov v meste
– zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy
– aktívnejšie fungovanie mestskej polície
– efektívnejšie nakladanie s odpadmi

3. Nová Baňa ponúka pridanú hodnotu pre život. Viac informácií
– dostatok pracovných príležitostí
– zaujímavé voľnočasové aktivity
– realizácia investičných projektov historického, športového, oddychového charakteru (rekonštrukcia areálu bývalého kúpaliska, vybudovanie baníckeho skanzenu, obnova areálu Zvonička, radničného parku, revitalizácia vodnej nádrže Tajch a ďalšie)

Piliere činnosti

Leták

Volebné noviny

Ako ďalej s areálom bývalého kúpaliska?