Spolupráca priniesla svoje ovocie

V roku 2021 som nápad Novobančana Adama Búryho, ktorý ma oslovil s myšlienkou vytvoriť chodníček so sochami hlavných postáv podľa povestí spísaných Jozefom Hindickým, pretavila do projektovej žiadosti pod názvom Chodníček Novobanských povestí. Projekt uspel, a tak sme spoločne do Novej Bane priniesli 21.105 eur z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Projekt nám pomohla dofinancovať miestna firma Cortizo Slovakia, a.s. a nadácia Veolia. Zapojilo sa osem umelcov, z toho sedem rezbárov a akademický sochár Juraj Vojčiak s dcérou Vierkou. Diela si môžete pozrieť počas prechádzky po 10 km (menší okruh) alebo 21 km (väčší okruh) dlhom chodníčku. Šmrnc projektu dodala Základná umelecká škola, ktorá tiež na projekte intenzívne spolupracovala. A to vo forme výtvarných prác nakreslených podľa povestí a tiež nahrávok skrátených textov, ktoré pripravilo Pohronské múzeum v Novej Bani. Zoznam organizácií zapojených do projektu uzatvára mesto Nová Baňa a Mestské lesy spol. s r.o. Projekt je príkladom spolupráce umelcov a ďalších subjektov z Novej Bane, ktoré vďaka dobrému manažmentu a organizácii napriek časovému tlaku dokázali zabezpečiť úspešné vybudovanie chodníčka. Do budúcna má OZ Novobanskí Patrioti záväzok chodníček udržiavať. Naďalej tiež budeme sledovať výzvy MIRRI s víziou rozšírenia chodníčka o ďalšie povesti a časti aj mimo Novej Bane, napr. v oblasti Dievčej skaly, Zámčiska alebo Malej Lehoty.

Kováča Tóna Pacinku vyrezal rezbár Jozef Vozár. Umiestnená je na Červenej skale.

Dielo akademického sochára Juraja Vojčiaka, jeho dcéry Vierky a Kreatíppcov