Správa – 2018

Po oznámení kandidatúry na primátorku dňa 30. júla som začala s volebnou kampaňou. V pondelok 6. augusta som v súlade so zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani požiadala o založenie transparentného účtu, na ktorom mohla verejnosť sledovať príjmy a výdavky súvisiace s volebnou kampaňou. V správe, ktorú som v decembri 2018 doručila Ministerstvu vnútra a zverejnila na webe, sa dozviete o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň. Správa zahrňuje aj dary a iné bezodplatné plnenia: Správa o financovaní volebnej kampane.

Výpisy z účtu:

Aj touto cestou ďakujem ľuďom, ktorí mi pomohli vo forme sponzorstva alebo dobrovoľníctva, napr. v oblasti marketingu, pri roznose letákov, či cennými radami. Ďakujem mojim najbližším, ale aj ľuďom, ktorí venovali svoj voľný čas mojej kampani.

Poďakovanie

Kde berie Valachovičová peniaze na kampaň?