Kto som

Ja a moja rodina

Volám sa Viktória Valachovičová a žijem spolu s manželom a našimi tromi deťmi v Novej Bani. Moji rodičia Milan a Jarmila sú tiež Novobančania, hlbšie rodinné korene mám na východe aj západe nášho krásneho Slovenska. Naša dcéra Paulínka je už stredoškoláčka, chlapci sú žiakmi Základnej školy svätej Alžbety. V Novej Bani som strávila celé svoje detstvo a opustila som ju len dočasne počas vysokoškolského života. Vyštudovala som odbor Medzinárodné podnikanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas materskej dovolenky som úspešne ukončila doktorandské štúdium. Od roku 2006 som šťastne vydatá. Manžel pracuje ako projektový manažér vo firme so zameraním na jadrovú energetiku.

Pracovné skúsenosti

Po vysokej škole som začala pracovať v oblasti čerpania fondov EÚ a ďalších grantových schém. V roku 2014 som sa stala poslankyňou mestského zastupiteľstva. V roku 2017 sa môj pracovný život prehupol do personálnej oblasti. Práca s ľuďmi ma baví, som empatická, trpezlivá, ale aj asertívna. Dokážem obhájiť svoje názory. Aktuálne pracujem na pozícii personálnej manažérky medzinárodného zákazníckeho centra, robím výberové konania od administratívnych až po riadiace pozície. Podieľam sa na nastavení firemnej kultúry pre novovznikajúcu slovenskú pobočku a starám sa o zamestnancov. Sledujem pracovné právo a novinky zapracovávam do personálnej agendy. Ako komunálna poslankyňa pôsobím vo finančnej komisii, komisii dopravy a komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.

Dobrovoľnícke aktivity

V roku 2016 sme s ďalšími Novobančanmi založili občianske združenie Novobanskí Patrioti. Hlavným cieľom združenia je organizácia kultúrno-spoločenských podujatí, podpora športových aktivít, výchovno-vzdelávacích a osvetových akcií, pozitívneho vzťahu k prírode, rodine, histórii a pomoc slabším. Podarilo sa nám zorganizovať veselice, medzinárodný festival filmov o trvalo-udržateľnom rozvoji či Štálanskú kvapku krvi. V júni 2019 sme do KD Štále pozvali divadelný súbor Múza s komédiou Polnočné vlámanie.

Tiež sme vysadili stromy pred KD Štále a revitalizovali studničku na Pelúchovej. Sme úspešní v získavaní externých zdrojov. Najviac sa nám zadarilo v roku 2021, keď sme získali dotáciu na projekt Chodníček Novobanských povestí. Viac sa dočítate v sekcii Spolupráca priniesla svoje ovocie.