Kontakt

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

Kamenárska 3, Nová Baňa

T.č.:  0910 908 321

E-mail: valachovicova.viki@gmail.com

Transparentný účet, na ktorom môžete vidieť dary a finančné prostriedky použité na volebnú kampaň (tzn. príjmy a výdavky), som si zriadila vo Fio banke a má názov: Valachovičová, Viktória. Správu o financovaní volebnej kampane nájdete tu: správa. Tiež pridávam zoznam dodávateľov s uvedením služby, ktorú mi poskytli.

Objednávateľ:

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Kamenárska 3, 968 01 Nová Baňa

Dodávatelia:

  • BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, 966 81 Žarnovica, IČO: 50506790 (tlač billboardov a volebných novín)
  • Kristián Balco, Poľná 6142/12, 968 01 Nová Baňa, IČO: 50116088 (grafika billboardu)
  • Mgr. Martin Heneš, Kollárova 889/9, 962 31 Sliač, IČO: 47 896 809 (grafika volebných novín)
  • Mesto Nová Baňa, Nám. slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 (prenájom KD Štále dňa 22.10.2022)
  • MAFRI, s.r.o., Fraňa Kráľa 846/22, 966 81 Žarnovica, IČO: 51179423 (reklamné služby k billboardu)