ŠTÁLANSKÝ KULTURÁK „pamätá“ DESIATKY VYDARENÝCH AKCIÍ

Kultúrny dom /KD/ na Štáloch tento rok zíva kvôli korone prázdnotou. Od jeho otvorenia v roku 1984 sa v ňom zabavili už tisícky ľudí.

Štálanské Lucie
Zápis v kronike materskej škôlky na Kolibskej ceste

Náročná výstavba

Projektová dokumentácia na výstavbu KD Štále bola pripravená v roku 1975. Stavať sa malo v záhrade Muchovcov. S realizáciou sa začalo v roku 1976, postupovalo sa relatívne pomaly. Budova bola do prevádzky uvedená v apríli 1984. Pohronské múzeum na základe údajov z mestskej kroniky dospelo k záveru, že na akciu boli použité prostriedky sčasti z Fondu rezerv a rozvoja mesta Nová Baňa a sčasti zo štátnej dotácie poskytnutej cez Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom, približne v pomere 1:1 (spolu 1.485.000 Kčs). Výstavba sa realizovala v „akcii Z“ teda svojpomocne. Takto sa na Slovensku v 60. a 70. rokoch 20. storočia podarilo postaviť približne 100 škôl a škôlok, 200 kulturákov, 40 športových stánkov a vyše 350 autobusových čakární. Brigádnické hodiny boli odpracované Štálanmi, ale tiež zo strany organizácií a podnikov v meste. Podľa bývalého zamestnanca, Okresný stavebný podnik (OSP) požičal stroje, ale chlapi, ktorí v OSP pracovali, nedostávali za odpracované hodiny pri výstavbe KD Štále „plácu“. Lepšie boli na tom študenti – brigádnici, ktorí pomáhali pri menších betonárskych prácach cez Drobné prevádzkarne Nová Baňa a dostávali za odpracované hodiny mzdu. Šéfom podniku bol pán Cesnak. Ďalšia Štálanka spomína, ako jej otec pokrýval bez nároku na odmenu strechu. „Spoločne bolo pri výstavbe odpracovaných v rámci „akcie Z“ približne tridsaťtisíc hodín, vo vtedajšej hodnote pol milióna československých korún. Podľa súčasnej priemernej hodinovej mzdy v stavebníctve by hodnota odpracovaných hodín činila skoro 123.000 eur,“ vyčísľuje Mgr. Katarína Konečná, riaditeľka Pohronského múzea.

Odvážne začiatky

Jedna z prvých akcií – divadelná hra Tri vrecia zemiakov dňa 25. mája 1985
Sústredenie súboru Vojšín dňa 11. júna 1994, pred vystúpením na Podhorí

Kultúrny život v KD Štále začal 11. apríla 1984, kedy sa konalo jeho slávnostné otvorenie. Približuje ho zápis v kronike Materskej školy na ulici Kolibskej: „Z príležitosti slávnostného otvorenia kultúrneho domu sme s deťmi nacvičili kultúrny program v dĺžke 50 minút. Program sa skladal zo scénok, tančekov, detských hier, piesní a básničiek. Na otvorenie boli pozvaní vedúci funkcionári Mestského a okresného národného výboru. Pred otvorením prevádzkové a pedagogické pracovníčky odpracovali na upratovaní priestorov kultúrneho domu 350 hodín.“ V rokoch 1984 – 1986 sa v KD Štále angažovala ako predsedníčka SZM pani Matra Pajerská. „Pripravovali sme rôzne vystúpenia s deťmi. Okrem zábav, stretnutí, rôznych besied a súťaží sa v kulturáku konali napríklad páračky alebo sme sa tu vychystávali za Lucie,“ spomína. Každý rok bol a dodnes býva pred KD pripravený tradične vyzdobený veľkonočný voz, ktorý preváža v nedeľu Štálanských mládencov a v pondelok dievčatá. „Táto dedovizeň sa na Štáloch traduje už 50 rokov,“ opisuje. Pamätná je aj prvá divadelná hra dňa 25. mája 1985 pod názvom Tri vrecia zemiakov. Zábavy organizovali mládežníci pod vedením Marty Pajerskej a Vladimíra Pittnera. V roku 1986 sa v kulturáku konala dokonca svadba. Neskôr boli do kulturáku presťahované klubové aktivity, ktoré pôvodne prebiehali v bufete v blízkosti vody na Tajchu. Život v budove postupne udržiavali Štrbovci, Pajerskí, Volfovci, Búryovci, Bartošovci, Tužinskí, sestry Sečianske, bratia Kopernickí a mnohí ďalší.

Účastníci plesu KDH v roku 1996 dostali takýto pamätný pohár

Škôlkari aj KDH

Priebežné opravy budovy zabezpečovali Štálania vo vlastnej réžii. Jeden z nich uvádza dobrovoľnú zbierku na klubové priestory približne v sume 20.000 Sk, keď im mesto dalo podmienku, aby si prerábku spravili svojpomocne. V roku 1996 sa v budove uskutočnil ples KDH. Kulturák pamätá oslavy, aj pravidelné nácviky či vystúpenia rôznych zoskupení. „Za väčšinou kultúrnych aktivít v Novej Bani hľadajte Štálanov. Či už je to divadelný súbor Múza, folklórna skupina Vinička alebo folklórny súbor Háj,“ menuje miestny.

Javisko plné hviezd (Štálanská superstar) – ukončenie školského roka v MŠ Kolbiská v roku 2005
Svetlá, priestranná miestnosť v byte v KD Štále postavenom v roku 1998, po rekonštrukcii v máji 2020

KD Štále radi využívali aj škôlkari. Svoje prvé vystúpenia na „veľkom javisku“ pred očami rodičov, starých rodičov a známych zažili deti napríklad v roku 2005 v rámci programu Javisko plné hviezd (Štálanská superstar). V roku 1998 bolo poschodie prerobené na 2-izbový byt, ktorý bol na jar tohto roku rekonštruovaný a momentálne je prenajatý. V roku 2018 boli vymenené okná, v 2019 zas kúrenie. Priestory suterénu so samostatným vchodom sú v súčasnosti využívané na klubové aktivity za symbolické nájomné. Štálanskí chlapci z klubu kosia okolie kulturáku. Parkovisko pred budovou momentálne využívajú rodičia, ktorí vozia svoje deti do MŠ Kolibská. 

Súčasné a budúce akcie

V roku 2019 bol kultúrny dom Štále komerčne prenajatý 7-krát. Zábavy na Štefana, Veľkú noc, Fašiangy či Katarínu organizuje OZ Štálanská slamienka. V lete 2019 pozvali heligonkárov, pričom podujatie sa prítomným veľmi páčilo a nebyť korony, zrejme by sa uskutočnilo aj tento rok. „V auguste 2019 to bol už tretí ročník popoludnia pri ľudovej hudbe a tanci. V programe sa predstavili miestne hudobné skupiny,“ približuje Veronika Volfová, predsedníčka OZ Štálanská slamienka. OZ Novobanskí Patrioti vlani prispeli Ľudovou veselicou, predstavením DS Múza a Štálanskou kvapkou krvi. Tento rok plánovali pridať aj Stavanie Mája. „Radi by sme kultúrny dom využívali na naše škôlkarske akcie,“ plánuje zástupkyňa riaditeľky MŠ Nábrežná v elokovaných triedach na ulici Kolibskej Bc. Dana Psotková. Predsalen, podujatia s rodičmi či starými rodičmi, kde sa stretne aj 100 ľudí, je lepšie organizovať vo väčších priestoroch ako v relatívne malých triedach. Doposiaľ ich odrádzali elektrické akumulačné pece, ktoré sa pomerne dlho nahrievali. Po výmene kúrenia je pre nich KD Štále opäť atraktívny.

Divadelný súbor Múza v roku 2006 hral v KD Štále predstavenie „Klamala, nesklamala“

Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a informačného centra, mestskej knižnice Mestského úradu na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva informovala o plánoch do roku 2021 – zveľadiť priestor, zakúpiť nové zariadenie a ponúkať ho na svadby či iné rodinné oslavy. Niektorým sa kulturák javí vhodný aj na teambuildingové firemné aktivity či tvorivé dielničky. Či sa táto vízia stane skutočnosťou, závisí od rozhodnutia primátora a poslancov.

Fotografie: archív M. Pajerskej, T. Tužinského, A. Štrbovej, H. Trajtelovej, K. Volfovej, L. Benčovej, MŠ Kolibská a rodiny Valachovičovej