OZ Novobanskí Patrioti

Občianske združenie Novobanskí Patrioti Vám ĎAKUJE za podporu v uplynulých rokoch a opäť sa uchádza o Vaše 2 %, prípadne 3 % dane.
(3 % môžu darovať fyzické osoby, ktoré vykonávali v roku 2020 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hodín a majú o tom doklad od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícky pracovali).

Ľudová veselica sa uskutočnila v júni 2019 v KD Štále

Medzi ciele združenia patrí výchova, vzdelávanie, rozvoj detí a mládeže, organizácia kultúrnych, spoločenských, športových, výchovno-vzdelávacích a osvetových podujatí, pomoc znevýhodneným, ako aj rôzne charitatívne a dobročinné aktivity. Chceme tiež rozvíjať pozitívny vzťah ľudí k prírode, folklóru, kultúre, športu a histórii.

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov:
Vyhlásenie na poukázanie zaplatenej dane nájdete tu: Vyhlásenie – Novobanskí Patrioti. Po stiahnutí do Vášho počítača môžete doplniť svoje údaje priamo v editovateľnom .pdf dokumente. Povinnou prílohou je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Vyhlásenie a potvrdenie treba zaniesť na daňový úrad do konca apríla. Pokiaľ potrebujete pomôcť s vyplnením vyhlásenia, využite kontakt uvedený v príslušnej sekcii.

Postup pre právnické osoby a fyzické osoby – živnostníkov alebo osoby s viacerými druhmi príjmov:
Aj tí, čo podávate daňové priznanie, nás môžete podporiť vo forme 1 – 2 % daní. Do daňového priznania vypíšte, prosím, tieto údaje.

Novobanskí Patrioti
Občianske združenie
Štúrova 1920/50
968 01 Nová Baňa
IČO: 50304828

Rok 2020 bol pre nás všetkých náročný. Napriek tomu OZ Novobanskí Patrioti nelenilo a aj vďaka Vám zorganizovalo alebo podporilo:

 • Filmový festival Expedičná kamera dňa 31. júla 2020 na amfíku na Tajchu
 • Štálanskú kvapku krvi 3. septembra 2020 v KD Štále
 • Festival filmov o trvaloudržateľnom rozvoji Ekotopfilm 12. septembra 2020 v kine Vatra pre žiakov oboch základných škôl
 • Deň bez áut 22. septembra 2020 vecnými cenami pre obe základné školy
 • Festival outdoorových filmov plánovaný pôvodne v jeseni 2020 čaká na svoju realizáciu po uvoľnení opatrení
 • Benefičnú zbierku My a naše mesto, ktorej výťažok je určený na inštaláciu pouličných cvičebných zostáv na Tajchu na jar 2021
 • Poukázanie prostriedkov na zakúpenie súčiastok na handbike

V roku 2019 boli príjmy z 2 % daní využité na nasledovné účely:

 • Kampaň „Do práce na bicykli“  v máji 2019
 • Kultúrne podujatia v KD Štále – Ľudová veselica 8.6.2019 a predstavenie DS Múza 23.6.2019
 • Pomoc v ťažkej životnej situácii – na rehabilitáciu po nešťastnom páde na lyžovačke
Novobanskí Patrioti podporili aj Tajchovú osmičku
 • Podpora športových podujatí – sponzorstvo bežeckej súťaže pod názvom Tajchová osmička 7. septembra 2019
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity – organizácia medzinárodného festivalu o trvalo-udržateľnom rozvoji „Ekotopfilm“ 12. septembra 2019 v kine Vatra
 • Príspevok na benefičný koncert „My a naše mesto“  28. novembra 2019 v kine Vatra. Výťažok bol určený na kúpu automatických defibrilátorov

V roku 2021 plánujeme v rámci možností organizovať kultúrne podujatia, podporiť športové akcie, filmové festivaly, ako aj národné a medzinárodné kampane na využívanie alternatívnych spôsobov prepravy, či už Do práce na bicykli alebo Európsky týždeň mobility. Zrealizujeme Revitalizáciu studničky na Štáloch v Novej Bani. Opäť prejavíme svoje sociálne cítenie vo forme charitatívnej pomoci a benefičných aktivít.

Autor nákresu: Ing. Katarína Naďová