OZ Novobanskí Patrioti

 

Občianske združenie Novobanskí Patrioti Vám ĎAKUJE za podporu v uplynulých rokoch a opäť sa uchádza o Vaše 2 %, prípadne 3 % dane.
(3 % môžu darovať fyzické osoby, ktoré vykonávali v roku 2021 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hodín a majú o tom doklad od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícky pracovali).

Ľudová veselica v júni 2019 v KD Štále

Medzi ciele združenia patrí výchova, vzdelávanie, rozvoj detí a mládeže, organizácia kultúrnych, spoločenských, športových, výchovno-vzdelávacích a osvetových podujatí, pomoc znevýhodneným, ako aj rôzne charitatívne a dobročinné aktivity. Chceme tiež rozvíjať pozitívny vzťah ľudí k prírode, folklóru, kultúre, športu a histórii.

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov:
Vyhlásenie na poukázanie zaplatenej dane nájdete tu: Vyhlásenie – Novobanskí Patrioti – 2021. Po stiahnutí do Vášho počítača môžete doplniť svoje údaje priamo v editovateľnom .pdf dokumente. Povinnou prílohou je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Vyhlásenie a potvrdenie treba zaniesť na daňový úrad do konca apríla. Pokiaľ potrebujete pomôcť s vyplnením vyhlásenia, využite kontakt uvedený v príslušnej sekcii.

Postup pre právnické osoby a fyzické osoby – živnostníkov alebo osoby s viacerými druhmi príjmov:
Aj tí, čo podávate daňové priznanie, nás môžete podporiť vo forme 1 – 2 % daní. Do daňového priznania vypíšte, prosím, tieto údaje.

Novobanskí Patrioti
Občianske združenie
Štúrova 1920/50
968 01 Nová Baňa
IČO: 50304828

V roku 2021 sme realizovali tieto aktivity:

 • Revitalizácia studničky na Štáloch v Novej Bani na jar 2021 (úprava prostredia studničky, vybudovanie chodníčka, výsadba drevín a medvedieho cesnaku)
 • Príprava projektu Chodníček Novobanských povestí (podanie projektovej žiadosti do MIRRI, zostavenie tímu, prenájom príslušných pozemkov od mesta, ohlásenie reklamných stavieb – informačných tabúľ a iné)
 • Medzinárodný festival outdoorových filmov v dňoch 25.-27. júna 2021
 • Veselica v KD Štále dňa 11. septembra 2021
 • Štálanská kvapka krvi 14. septembra 2021
 • Poukázanie prostriedkov na pomoc hendikepovanému športovcovi

Rok 2020 bol pre nás všetkých náročný. Napriek tomu OZ Novobanskí Patrioti nelenilo a aj vďaka Vám zorganizovalo alebo podporilo:

 • Filmový festival Expedičná kamera dňa 31. júla 2020 na amfíku na Tajchu
 • Štálanskú kvapku krvi 3. septembra 2020 v KD Štále
 • Festival filmov o trvaloudržateľnom rozvoji Ekotopfilm 12. septembra 2020 v kine Vatra pre žiakov oboch základných škôl
 • Deň bez áut 22. septembra 2020 vecnými cenami pre obe základné školy
 • Festival outdoorových filmov plánovaný pôvodne v jeseni 2020 čaká na svoju realizáciu po uvoľnení opatrení
 • Benefičnú zbierku My a naše mesto, ktorej výťažok je určený na inštaláciu pouličných cvičebných zostáv na Tajchu na jar 2021
 • Poukázanie prostriedkov na zakúpenie súčiastok na handbike

V roku 2019 boli príjmy z 2 % daní využité na nasledovné účely:

 • Kampaň „Do práce na bicykli“  v máji 2019
 • Kultúrne podujatia v KD Štále – Ľudová veselica 8.6.2019 a predstavenie DS Múza 23.6.2019
 • Pomoc v ťažkej životnej situácii – na rehabilitáciu po nešťastnom páde na lyžovačke
Novobanskí Patrioti podporili aj Tajchovú osmičku
 • Podpora športových podujatí – sponzorstvo bežeckej súťaže pod názvom Tajchová osmička 7. septembra 2019
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity – organizácia medzinárodného festivalu o trvalo-udržateľnom rozvoji „Ekotopfilm“ 12. septembra 2019 v kine Vatra
 • Príspevok na benefičný koncert „My a naše mesto“  28. novembra 2019 v kine Vatra. Výťažok bol určený na kúpu automatických defibrilátorov

V roku 2022 plánujeme v rámci možností organizovať kultúrne podujatia, podporiť športové akcie, filmové festivaly, ako aj národné a medzinárodné kampane na využívanie alternatívnych spôsobov prepravy, či už Do práce na bicykli alebo Európsky týždeň mobility. Zrealizujeme projekt Chodníček Novobanských povestí. Opäť prejavíme svoje sociálne cítenie vo forme charitatívnej pomoci a benefičných aktivít.

Autor nákresu: Ing. Katarína Naďová