OZ Novobanskí Patrioti

 

Od 25. júna 2019 som predsedníčkou OZ Novobanskí Patrioti.

Občianske združenie Novobanskí Patrioti sa opäť uchádza o Vaše 2 %, prípadne 3 % dane. (3 % môžu darovať fyzické osoby, ktoré vykonávali v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť v rozsahu min. 40 hodín a majú o tom doklad od organizácie, pre ktorú dobrovoľnícky pracovali).

Ľudová veselica sa uskutočnila v júni 2019 v KD Štále

Medzi ciele združenia patrí výchova, vzdelávanie, rozvoj detí a mládeže, organizácia kultúrnych, spoločenských, športových, výchovno-vzdelávacích a osvetových podujatí, pomoc znevýhodneným, ako aj rôzne charitatívne a dobročinné aktivity. Chceme tiež rozvíjať pozitívny vzťah ľudí k prírode, folklóru, kultúre, športu a histórii.

V roku 2019 boli príjmy z 2 % daní využité na nasledovné účely:

  • Kampaň „Do práce na bicykli“  v máji 2019
  • Kultúrne podujatia v KD Štále – Ľudová veselica 8.6.2019 a predstavenie DS Múza 23.6.2019
  • Pomoc v ťažkej životnej situácii – finančné prostriedky poukázané rodine, ktorej otec zostal po nešťastnom páde pri lyžovaní na vozíku. Cieľom bolo zabezpečiť rehabilitáciu a uľahčiť každodenný život hendikepovaného človeka.
Novobanskí Patrioti podporili aj Tajchovú osmičku
  • Podpora športových podujatí – sponzorstvo bežeckej súťaže pod názvom Tajchová osmička 7. septembra 2019
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity – organizácia medzinárodného festivalu o trvalo-udržateľnom rozvoji „Ekotopfilm“ 12. septembra 2019 v kine Vatra
  • Príspevok na benefičný koncert „My a naše mesto“  28. novembra 2019 v kine Vatra. Výťažok bol určený na kúpu automatických defibrilátorov, ktoré budú k dispozícii na verejných, najfrekventovanejších miestach v Novej Bani.
Môj „Deň bez áut“ cestou do práce do Levíc

Za Vaše príspevky Vám veľmi pekne  Ď A K U J E M E!

V roku 2020 plánujeme opäť organizovať rôzne kultúrne podujatia, podporiť športové akcie, festival filmov o trvalo-udržateľnom rozvoji, ako aj národné a medzinárodné kampane na využívanie alternatívnych spôsobov prepravy, či už Do práce na bicykli alebo Európsky týždeň mobility s ukončením v podobe Dňa bez áut 22. septembra 2020. Opäť prejavíme svoje sociálne cítenie vo forme charitatívnej pomoci a benefičných aktivít.

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov:
Vyhlásenie na poukázanie zaplatenej dane nájdete tu: Vyhlásenie – Novobanskí Patritoti. Po stiahnutí do Vášho počítača môžete vyplniť svoje údaje priamo v editovateľnom .pdf dokumente. Povinnou prílohou je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019, ktoré Vám vystaví v termíne do 15. apríla Váš zamestnávateľ (Vzor potvrdenia). Vyhlásenie a potvrdenie treba zaniesť na daňový úrad do konca apríla. Pokiaľ potrebujete pomôcť s vyplnením vyhlásenia, neváhajte sa ozvať – kontaktné údaje nájdete v príslušnej sekcii kontakt.

Postup pre právnické osoby a fyzické osoby – živnostníkov alebo osoby s viacerými druhmi príjmov:
Aj tí, čo podávate daňové priznanie, nás môžete podporiť vo forme 1 – 2 % daní. Nižšie nájdete údaje, ktoré treba vypísať do daňového priznania.