Podpora

 

Po oznámení kandidatúry dňa 30. júla som začala s volebnou kampaňou. V pondelok 6. augusta som v súlade so zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani požiadala o založenie transparentného účtu, na ktorom môžete sledovať moje príjmy a výdavky súvisiace s volebnou kampaňou. V správe, ktorú som povinná do 30 dní po voľbách doručiť Ministerstvu vnútra a zverejniť na mojom webe, sa dozviete o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň. Správa zahrňuje aj dary a iné bezodplatné plnenia.

Výpisy z účtu:

Aj touto cestou ďakujem ľuďom, ktorí mi pomohli vo forme sponzorstva alebo dobrovoľníctva, napr. v oblasti marketingu, pri roznose letákov, či cennými radami.

Kde berie Valachovičová peniaze na kampaň?

Som v kontakte s niektorými kandidátmi na primátora/starostu okolitých miest či dediniek. V piatok 21. septembra 2018 som sa stretla s Mgr. Rudolfom Vallom, nezávislým kandidátom na primátora mesta Žarnovica. Diskutovali sme o možnostiach budúcej spolupráce v prípade, že obaja uspejeme v komunálnych voľbách.

Od Žarnovice sa máme v niektorých oblastiach čo učiť. Príkladom je čerpanie eurofondov alebo príprava podrobného komunitného plánu sociálnych služieb, na ktorom pracoval aj pán Vallo.

Mgr. Vallo by rád zintenzívnil spoluprácu v rámci regiónu GRON, spoločne by sme mohli riešiť aj podobné požiadavky voči VÚC. Myslím, žeby sme si takto vedeli pomôcť najmä v oblasti stredného školstva.

Ďalej chcem pri rozvoji mikroregiónu Nová Baňa spolupracovať aj so starostami / starostkami okolitých dedín zvolenými v komunálnych voľbách v sobotu 10. novembra tohto roku.