Poďakovanie

Ď A K U J E M  za hlasy, pomoc, aj spoluprácu!

Ďakujem končiacim poslancom, primátorovi a zamestnancom mestského úradu, mestských organizácií, novobanských škôl aj podnikov za spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov. Ďakujem aj Vám, občanom Novej Bane, za dobré nápady, ktoré ste mi sprostredkovali a ako Vaša poslankyňa som ich mohla na pôde mestského zastupiteľstva, ale aj neformálnych rokovaní, presadzovať.

Ďakujem za pomoc s volebnou kampaňou a to najmä môjmu manželovi Petrovi Valachovičovi, ďalej Dávidovi Debnárovi, Zuzke Bratkovej, Jozefovi Polcovi a Tomášovi Palajovi.

Ďakujem za zaslané príspevky na transparentný účet aj za bezplatne poskytnuté služby. Počas kampane sme prežili náročné, ale aj vtipné chvíľky. Ďakujem Petrovi Gajdošovi, Marekovi Palajovi a ďalším za pomoc s „neposlušnými billboardami“ 😉 Ďakujem Ruženke Tencerovej, Katke Naďovej a mojej dcére za roznos volebných letákov.

Ďakujem za prejavenú dôveru vo forme každého jedného hlasu!