Program – blok 3

Nová Baňa ponúka pridanú hodnotu pre život

Pracovné uplatnenie a voľný čas

Popri ponuke bytov, možnosti výstavby rodinných domov, technickej a sociálnej infraštruktúre ľudí pri hodnotení mesta zaujíma, či je v ňom kde pracovať aj sa kde zabaviť.

Mesto ako také má obmedzené možnosti ponúknuť ľuďom prácu. Hoci plánujem prijatie nových zamestnancov na Technické služby, jedná sa skôr o pár ľudí, nie desiatky. Zamestnanosť sa dá v meste zvýšiť v spolupráci s podnikateľmi a veľkými podnikmi.

Po pracovnej šichte dospelých a po školských povinnostiach detí je dôležitý oddych. Pomerne veľký počet detí z Novej Bane využíva ponuku voľnočasových aktivít zo strany CVČ, ZUŠ, športových klubov a občianskych združení. Mesto v roku 2018 vo forme dotácií na športové aktivity vyčlenilo 50.000 eur, na kultúru 7.500 eur. Okrem podpory práce s deťmi a mládežou chcem doplniť v meste športovú infraštruktúru.

Nová Baňa bude aj naďalej myslieť na ľudí, ktorí už ukončili svoje pracovné uplatnenie a užívajú si dôchodok. Už v súčasnosti mesto prispieva na činnosť Denného centra seniorov (DCS) Lipa. DCS Lipa funguje vo forme niekoľkých komunít podľa spoločných záľub – speváci, hudobníci a podobne. Chcem ešte prehĺbiť potenciál priestoru, keď v druhej časti budovy sídli Materské centrum Gašparko. Zintenzívnenie spolupráce týchto spoločenstiev môže nahradiť niektorým starkým chýbajúce vnúčatá a opačne, deťom ďaleko žijúcich alebo už nežijúcich starkých.

Či chceme či nie, väčšina z nás trávi veľa čas v on-line svete. V tejto oblasti sa mestu črtá jedinečná príležitosť zapojiť sa do výzvy “Wifi pre Teba” a pokryť širikopásmovým internetom verejné miesta, ktorých môže byť až desať.  Maximálny príspevok z operačného programu Integrovaná infraštruktúra je 15.000 eur. Hoci prvú uzávierku Nová Baňa zmeškala, ako primátorka spravím všetko pre to, aby sa zapojila do druhého kola v termíne do 13.2.2019.

 

Pozdvihnem cestovný ruch, kultúru, šport aj oddych

Počas uplynulých rokov sa podarilo do Novej Bane pritiahnuť pomocou nových náučných chodníkov a rozhľadňou na Háji ďalších turistov. Naopak, Novobančania musia niektoré druhy športu a relaxácie hľadať mimo mesta. Výzvou zostáva zabezpečiť služby, vďaka ktorým sa do Novej Bane budú turisti radi vracať a domáci nebudú musieť za oddychom precestovať desiatky kilometrov.

Potterov stroj – kresba Petra Kopernického

Náučný chodník (NCH) Zvonička, NCH Zbojnícke studničky aj Banícky NCH vedú poblíž areálu Zvonička. Mestská budova v týchto priestoroch je však momentálne v havarijnom stave. Zo Zvoničky sa stal turistický uzol, ktorý si priam “pýta” zriadenie prevádzky pre turistov. Počítam s rekonštrukciou budovy práve za týmto účelom. Myslím si, že sa to podarí už v roku 2019.

Ďalším argumentom za vybudovanie oddychového areálu Zvonička je plánovaná realizácia banského skanzenu vrátane repliky Potterovho stroja v časti Vršky, neďaleko Zvoničky. Mesto spolupracuje s Novobanským baníckym spolkom na príprave Banského náučného chodníka. Do rozpočtu mesta bol zaradený nový podprogram 10.11 – Banské múzeum. Výdavky vo výške 500 eur sú určené na mapovanie podzemných priestorov banských diel, neskôr by mal prebehnúť archeologický prieskum za účelom zistenia pôvodného umiestnenia Potterovho stroja.

Ďalšie miesto, ku ktorému treba pristupovať osobitne kvôli jeho histórii, je radničný park. Oslovím viacerých projektantov, historikov, aby sa zapojili do súťaže architektonických návrhov. Už v roku 2018 sa počítalo s vybudovaním novej fontány s približnými výdavkami vo výške 23.000 eur. Mestský úrad plánovaný projekt nerealizoval, a tak plánujem už v najbližších rokoch komplexnú revitalizáciu tohto jedinečného priestoru.

Novobačanom chýba plavecko-relaxačný areál. V priestoroch bývalého kúpaliska plánujem vybudovať komplex s celoročnou prevádzkou. Túto možnosť by uvítali aj miestne školy, keďže po novom je plavecký výcvik potrebný nielen na prvom, ale aj na druhom stupni. Počítam aj s revitalizáciou vodnej nádrže Tajch. V dlhšom časovom horizonte vidím priestor na realizáciu oboch týchto investícií.