Kontakt

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

Trvalé bydlisko: Kamenárska 3, Nová Baňa

Mobil:  0910 908 321
E-mail: valachovicova.viki@gmail.com
FB stránka: https://www.facebook.com/PoslankynaNovaBana/

 

Objednávateľ:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Kamenárska 1128/3, 968 01 Nová Baňa

Dodávatelia:

  • Fotografické služby – HalfPoint s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 440 261
  • Doména a webhosting – Tomáš Palaj, Kolibská cesta 6242/32, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47 000 350