AKTUALITY

  • Výberové konanie: riaditeľ ZŠ Jána Zemana

  • Občianske združenie Novobanskí Patrioti organizuje kultúrne, športové podujatia a vzdelávacie aktivity v Novej Bani. Pomáha rodinám zo sociálne slabšieho prostredia, podieľa sa na rozvoji talentov detí a mládeže, charitatívnych podujatiach a upevňuje pozitívny vzťah ľudí k tradíciám, histórii, prírode a folklóru. Najbližším pripravovaním podujatím je Ľudová veselica v kultúrnom dome Štále v sobotu 8. júna 2019. V súčasnosti sa OZ Novobanskí Patrioti uchádza o 2 % dane.

Moje meno je Viktória Valachovičová, žijem v Novej Bani a spolu s manželom tu vychovávame naše tri deti. Po skúsenostiach, ktoré som získala ako poslankyňa mestského zastupiteľstva (2014 – 2018), by som chcela zastupovať Novobančanov aj naďalej. Preto sa budem v sobotu 13. apríla v doplňujúcich komunálnych voľbách uchádzať o Váš hlas ako nezávislá kandidátka na poslankyňu za volebný obvod č.6.

Kandidovať za poslankyňu som sa rozhodla po získaní 49,1 % hlasov v novembrových komunálnych voľbách, v ktorých som kandidovala za primátorku mesta. Ponúkam komunikáciu, pracovitosť a zodpovedný prístup.

 

Z pozície poslankyne sa chcem podieľať na tom, aby Nová Baňa bola:

  • Lákavé mesto pre život
  • Bezpečné mesto pre život
  • Mesto s bohatou ponukou voľno-časových aktivít

 

Napísali o mne v MY Žiar:

Z poslankyne potenciálna primátorka

V Novej Bani chcú byť primátorom dvaja uchádzači

V Novej Bani chce byť primátorkou poslankyňa Viktória Valachovičová

Potvrdené: Auto mestskej poslankyne niekto podpálil úmyselne